Gestaltterapi

Gestaltterapi har som hovedmål å gi økt tilgang til her og nå, deg selv og livet.

 

Gestaltterapi har sitt teoretiske grunnlag fra gestaltpsykologi, eksistensialisme, fenomenologi og er en retning innen

klinisk psykoterapi.

Begrepet «gestalt» kan oversettes med mønster eller form. Gestaltteorien hevder at vi mennesker søker orden i en komplisert verden ved å organisere sanseinntrykk i et bestemt mønster eller form. At det organiseres på en måte som gir oss en meningsfull helhet. 

I gestaltterapien ser man på mennesket som en helhet, at det eksisterer en sammenheng mellom tanker, følelser og kroppsuttrykk. Følelser og kroppsuttrykk er uttrykk for bevegelse og liv.

Gjennom samtale støtter terapeuten klienten til selvstøtte for å gi oppmerksomhet til og å tydeliggjøre situasjonen her og nå. Vi tror på at mennesker til enhver tid gjør det beste de kan. Iblant kan en oppleve å bli fastlåst i mønstre som ikke er hensiktsmessige, verken for oss selv eller omgivelsene. Ved å øke bevisstheten på tanker, følelser og reaksjoner kan dette hjelpe klienten med å oppnå kontakt med sine behov. Dette kan gi økte valgmuligheter i livet.

I gestalterapien understrekes betydningen av relasjonen mellom terapeut og klient, og at denne er likeverdig, hvor terapeuten har en åpen og utforskende holdning.