top of page

Gestaltterapi

Gestaltterapi har som hovedmål å gi økt tilgang til

her og nå, deg selv og livet.

 

 

Gestaltterapi er en samtaleform som ser på sammenhengen mellom dine tanker, følelser, kropp og den relasjonen du har med deg selv og dine omgivelser. Den søker å tydeliggjøre dine tanker, følelser og behov for å gi ny erkjennelse og innsikt om deg selv. I ny erkjennelse ligger friheten og økt oppmerksomhet på dine muligheter og valg i livet.

Gjennom samtale støtter terapeuten deg til selvstøtte for å gi oppmerksomhet til og å tydeliggjøre situasjonen din her og nå. Vi tror på at mennesker til enhver tid gjør det beste de kan. Iblant kan en oppleve å bli fastlåst i mønstre som ikke er hensiktsmessige, verken for oss selv eller omgivelsene.

I gestalterapien understrekes betydningen av relasjonen mellom terapeut og klient, og at denne er likeverdig, hvor terapeuten har en åpen og utforskende holdning.

Gestaltterapi har sitt teoretiske grunnlag fra gestaltpsykologi, eksistensialisme, fenomenologi, zen-buddhisme og er en retning innen klinisk psykoterapi.

bottom of page