top of page
Hvorfor terapi

Livet kan iblant virke overveldende. Kanskje sitter du fast og ser ikke helt hvor veien går videre.

Eksempler på utfordringer kan være:

 • nedstemthet 

 • sinne/frustrasjon/angst

 • lav selvfølelse/selvtillit 

 • kjenner på stress

 • avhengighet 

 • utfordringer knyttet til mat, vekt og kropp. 

 • tvang/ tvangstanker

 • tankekaos 

 • utfordringer i relasjoner 

 • forvirring rundt egen identitet 

 • fysisk/psykisk vold i nære relasjoner

 • leve med kronisk sykdom/tilstand 

 • livskrise som følge av brudd i relasjoner, dødsfall eller sykdom

 

Mulig det er vanskelig å sette fingeren på noe konkret, men ønsker noen å snakke med. Uansett hva du strever med er du velkommen i terapi for støtte og veiledning.

bottom of page