top of page

Ingrid Cortner Pihl 

LOGO (16).png

Jeg ser meg selv som en rolig, lyttende og utforskende person og terapeut. Hos meg vil jeg gi deg plass og oppmerksomhet på en slik måte at du opplever deg ivaretatt. Jeg har en iboende tro på kraften i ethvert menneske, uansett hvordan den viser seg.  

 

Som Gestaltterapeut og medlem av Norsk Gestaltterapeutforening (MNGF), ble jeg ferdig utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) i 2018. Som student var jeg så heldig å ha  

praksis ved Bastøy Fengsel, som samtaleterapeut for innsatte.  

Fra tidligere har jeg lang erfaring som sykepleier innen somatikken ved Sykehuset i Vestfold. Med dette har jeg hatt mange menneskemøter i alvorlig akutt og kronisk sykdom, i ulike livsfaser, sorg og kriser. For tiden er jeg så heldig å jobbe med demensomsorg i Horten kommune. 

 

Et liv er et erfart liv. Selv har jeg en bakgrunn som adoptivbarn, og som ung voksen fikk jeg personlig erfaring med spiseforstyrrelser. Dette har gitt meg en virkelig kjennskap til hva sykdom kan gjøre med kroppen og livet, og hvordan det har påvirket ulike relasjoner. I min egen prosess møtte jeg en helt unik terapeut. Hun var gestaltterapeut, og det var slik jeg fikk kjennskap til gestaltterapi og dets unike måte å se hele mennesket på.  

 

Det som rører meg dypt er når min klient plutselig oppdager noe nytt. Engasjementet mitt er å følge et annet menneske i sin egen prosess der skallet avsløres lag for lag, for å komme inn til kjernen av noe som kjennes helt ekte.

 

bottom of page