top of page

PERSONVERNOPPLYSNINGER

Dette nettstedet bruker markedsføring og sporingsteknologi. Informasjonskapslene er nødvendig for å kjøre dette nettstedet. 

 

Om personopplysninger og regelverket:

Personopplysninger er informasjon som samles som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer,

e-postadresse og IP-adresse.

Therese Jung, Vestfold Psykoterapi er ansvarlig for at din informasjon behandles i samsvar med Norges lover. Therese Jung, Vestfold Psykoterapi forholder seg til personvern (GDPR) som ble innført i 2018. Datatilsynet fører tilsyn om at loven overholdes.

Virksomheten Vestfold Psykoterapi er: 

 • Ansvarlig for lagring og behandling av personvernopplysninger i virksomheten. 

 • Behandlingsansvarlig for klienter, og kontaktpersoner hos kunder og leverandører.


Eksempler på behandlingsaktiviteter er:  

 •  Registrering av nye klienter.

 •  Føring av journal i forbindelse med konsultasjoner. 

 •  Fakturering. 


​Personopplysninger som behandles og lagres er: 

 •  Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato.

 •  Føring av journal i forbindelse med konsultasjoner. 

 •  Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer og   organisasjonsnummer.


Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel: 

 • Å overholde avtalen med klienter.

 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, som lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessig forhold. 

 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser - forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas - som for eksempel å møte et rettskrav. 


Du som klient kan til enhver tid: 

 • Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal- og andre personopplysninger.

 • Be om endring eller sletting av sine personopplysninger. 

 • Avslutte avtaleforholdet.

     

Lagringstid for personopplysninger

 • Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessig formål, og andre rettslig forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personvernopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens interesser, som for eksempel å møte et rettskrav. 


Informasjonssikkerhet

 • Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten, og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter. 


Overføring av personopplysninger

 • ​Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke.


​Virksomheten bruker følgende databehandlere:

 • Proisp.no leverer domene og mailtjeneste

 • Wix.com leverer nettside

 • Danske Bank leverer banktjenester

 • Vipps leverer betalingstjeneste

 • Easypractice.net – leverer journalsystem og fakturering system

 • Telenor leverer teletjenester


​Klagerett

 • Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

 
 

Ved å ta kontakt med meg vil jeg gjøre deg oppmerksom på følgende:

Therese Jung
Telefon 48 03 30 30 
E-Post  therese@vfpt.no 

bottom of page