top of page

GETSTALTTERAPI

Holistisk tilnærming

Samtale og veiledning med fokus på økt innsikt, personlig vekst og utvikling.

SAMTALETERAPI

Livet kan i blant virke overveldende. Kanskje sitter du fast og ser ikke helt hvor veien går videre. Da kan det være godt å få støtte og veiledning til å sortere og tydeliggjøre din situasjon. Gjennom samtale kan vi sammen utforske å se på sammenhengen mellom dine tanker, følelser og kropp, og den relasjonen du har med deg selv og dine omgivelser.

Ved å bli oppmerksom og kjent med hva som skjer i deg, kan du få bedre kontakt med dine behov og finne nye måter å håndtere utfordringer i livet på.

 

I gestalterapien understrekes betydningen av relasjonen mellom terapeut og klient, og at denne er likeverdig, hvor terapeuten har en åpen og utforskende holdning.

 

Gestaltterapi har en helhetlig (holistisk) tilnærming og er en retning innen Psykoterapi. Den har sitt teoretiske grunnlag fra Gestaltpsykologien, Eksistensialismen, Fenomenologien og Zen-Buddhismen.

 

 

Hvorfor terapi?

Eksempler på utfordringer kan være:

. Tankekaos

· Indre uro, stress og angst

. Nedstemthet og depresjon. 

. Utbrenthet

. Kontrollbehov, tvang og tvangstanker

. Avhengighet

· Selvkritikk, lav selvfølelse og selvtillit

· Forventninger, krav og prestasjonspress

. Å sette grenser

· Sinne og frustrasjon

· Utfordringer i relasjoner

· Livskrise som følge av brudd eller skilsmisse, tap av nære relasjoner, sykdom eller dødsfall

 

Mulig det er vanskelig å sette fingeren på noe konkret, men du opplever likevel behov for en å snakke med. Uansett hva du er plaget med, så er du varmt velkommen til meg for samtale, støtte og veiledning.

 

 

 

Hva er forskjellen på psykolog og gestaltterapeut?

Både psykologer og gestaltterapeuter jobber med menneskers mentale helse, men vi har ulike tilnærminger. Generelt ser Psykologer på psykisk lidelse som en sykdom, og arbeider med å utrede, diagnostisere og behandle psykisk sykdom gjennom kartlegging og samtale.

  

Gestaltterapeuter ser på psykiske plager som en livserfaring og lidelse og mindre som sykdom. Vi søker å gi oppmerksomhet for å tydeliggjøre sammenhengen mellom tanker, følelser og reaksjonsmønstre, og hvordan dette kjennes i kroppen. Dette kan gi mulighet for ny innsikt og erkjennelse. Samtalene er dermed rettet mot økt innsikt, selverkjennelse, personlig vekst og utvikling. 

bottom of page