top of page

GETSTALTTERAPI

Holistisk tilnærming

Samtale og veiledning med fokus på økt innsikt, personlig vekst og utvikling.

SAMTALETERAPI

Livet kan i blant virke overveldende. Kanskje sitter du fast og ser ikke helt hvor veien går videre. Da kan det være godt å få støtte og veiledning til å sortere og tydeliggjøre din situasjon. Gjennom samtale kan vi sammen utforske å se på sammenhengen mellom dine tanker, følelser og kropp, og den relasjonen du har med deg selv og dine omgivelser.

Ved å bli oppmerksom og kjent med hva som skjer i deg, kan du få bedre kontakt med dine behov og finne nye måter å håndtere utfordringer i livet på.

Gestaltterapiens mål er å gi støtte til selvstøtte slik at du kan se og bli kjent med dine egne muligheter, begrensinger og potensialer.

 

Relasjonen som skapes mellom deg som klient og terapeuten er helt sentralt i gestaltterapien, og hvor terapeuten selv er et viktig redskap. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men et empatisk medmenneske som støtter, utfordrer og deler sine tanker slik at du som klient får en annen persons respons på situasjonen.

 

Gestaltterapi har en helhetlig (holistisk) tilnærming og er en retning innen psykoterapi. Den har sitt teoretiske grunnlag fra Gestaltpsykologien, Eksistensialismen, Fenomenologien og Zen-Buddhismen.

 

 

Hvorfor terapi?

 

Eksempler på utfordringer kan være:

. Tankekaos

· Indre uro, stress og angst

. Nedstemthet og depresjon. 

. Utbrenthet

. Kontrollbehov, tvang og tvangstanker

· Selvkritikk, lav selvfølelse og selvtillit

· Forventninger, krav og prestasjonspress

. Å sette grenser

· Sinne og frustrasjon

· Utfordringer i relasjoner

· Livskrise som følge av brudd eller skilsmisse, tap av nære relasjoner, sykdom eller dødsfall

 

Mulig det er vanskelig å sette fingeren på noe konkret, men du opplever likevel behov for en å snakke med. Uansett hva du er plaget med, så er du varmt velkommen til meg for samtale, støtte og veiledning.

 

 

bottom of page