Presse

Artikler og publikasjoner 


  • Artikkel fra Tønsbergs Blad 03.05.21

     av Haley Aubert Barkovitch.

Prosjekt #fåhjelpnå -Gratis psykoterapeutisk helsehjelp for ungdom 16 - 23 år.
Periode april - august 2021.