top of page

THERESE JUNG

Jeg er åpen, nysgjerrig, engasjert og jeg tror vi mennesker til enhver tid gjør så godt vi kan med de forutsetningene en har. Som terapeut ønsker jeg å møte deg på en ikke dømmende og empatisk måte. Jeg kan hjelpe deg med å sortere og tydeliggjøre tanker, følelser og behov. Sammen kan vi utforske og bli kjent med sider av deg selv.

I tillegg til å være utdannet Gestaltterapeut har jeg også bakgrunn fra markedsføring og tv-produksjon som var preget av mye stress, hvor jeg aldri følte at jeg strakk til. Jeg bestemte meg for å gå nye veier og studere Gestaltterapi etter jeg ble mamma og livet ble snudd på hodet. Jeg gikk gjennom en vanskelig periode hvor det var nødvendig for meg å stoppe opp, kjenne på egne behov og ikke minst sønnen min sine behov.

Opp igjennom livet har jeg levd med angst som i perioder har vært utfordrende. Jeg har erfart at veien til endring er å møte og bli kjent med de vanskelige følelsene og ikke ta veien utenom, som kanskje føles lettest.

 

 

Som terapeut har jeg med meg et levd liv med oppturer og nedturer, teoretiske erfaringer fra studie, egenterapi og min interesse for tilknytning og menneskelige relasjoner.

Gestaltterapi Tønsberg

Jeg er utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt som er en 4 årig høyskoleutdanning, med høye krav til egen terapi. Jeg forplikter meg til å følge de etiske og juridiske retningslinjene som praktiserende terapeut, samt faglig oppdatering og veiledning.

 

TAUSHETSPLIKT: Dette innebærer at jeg utøver lojalitet og anonymitet ovenfor mine klienter. Det er kun deg selv, eller den med foreldreansvar for mindreårige, som kan gi samtykke til at opplysninger underlagt taushetsplikt kan gis til andre. Etter straffelovens §139 kan taushetsplikten brytes hvis en persons liv eller helse er i fare, eller at vedkommende er til fare for andres liv eller helse. 

 

DOKUMENTASJON: Jeg fører journal i forbindelse med konsultasjoner. Dette er personopplysninger som er underlagt norsk personvernlovgivning (GDPR) i forhold til dokumentasjon og lagring av opplysninger. Se personvernerklæring

 

KOMMUNIKASJON: Eventuell kommunikasjon mellom timene som inneholder sensitiv informasjon, skal foregå pr. telefon eller via digital kanal som ivaretar ditt personvern.

bottom of page