top of pageI MEDIA

Gestaltterapeuten


Prosjektet "fåhjelpnå" - Gratis psykoterapeutisk - helsehjelp for ungdom 16-23 år.

Periode April - August 2021.

I artikkelen under fra Getstaltterapeuten skriver Therese om sin erfaring med angst og hvordan prosjektet "fåhjelpnå" ble til.

GESTALTTERAPEUTEN

 


  • Artikkel fra GESTALTTERAPAUTEN Årbok 2021, Norsk Gestaltterapeutforening 

   TEKST Therese Jung, Gestaltterapeut MNGF.

Gestaltterapi Tønsberg
bottom of page